Strona główna

O NAS

Założeniem projektu „Równowarci” jest zmierzenie się z problemem nietolerancji. Prowadzona przez nas kampania społeczna pozwala zrozumieć odmienność, która pozostaje tematem tabu w sferze publicznej. Obecnie z różnymi przejawami dyskryminacji i nietolerancji styka się znaczna część społeczeństwa. Spośród 360 osób, które wypełniły przygotowaną przez nas ankietę, aż 78,8% było świadkiem dyskryminacji. Zależy nam na ukazaniu punktu widzenia wielu stron oraz uwrażliwieniu innych na los drugiego człowieka. Beneficjentem naszego projektu może być każdy: zarówno ofiara czy świadek, jak i każda inna osoba uczestnicząca na co dzień w życiu publicznym. Poprzez różne formy wyrazu takie jak wywiady, filmy, animacje, grafiki, publikowane przez nas w mediach społecznościowych będziemy przedstawiać odmienne perspektywy społeczeństwa na powszechnie obecną inność. Skupimy się na uchwyceniu źródła danego przypadku i przedstawieniu go w taki sposób aby wpływał i edukował drugiego człowieka.

PROBLEM Z JAKIM WALCZYMY

Dyskryminacja oraz brak tolerancji dotyka często nas samych oraz naszych bliskich. Dręczenie oraz wyśmiewanie „inności” w polskich szkołach zdarza się bardzo często. Bazując na smutnych historiach opisanych nam przez Warszawiaków oraz ankietę,  którą zechciało wypełnić ponad 360 osób (78,8% z ankietowanych zadeklarowało, iż byli świadkami dyskryminacji), jesteśmy pewni, że jest to problem społeczny, do którego rozwiązania jeszcze długa droga. Jako młodzież świadoma oraz angażująca się w działania społeczne chcielibyśmy dołożyć swoją „cegiełkę” do walki z dyskryminacją i nietolerancją.

JAK NAS WESPRZEĆ?

Jeśli chcecie wesprzeć finansowo nasz projekt pomagając nam promować tolerancje oraz równość, możecie wpłacać pieniądze tutaj: